KURS I SAKSBEHANDLING PÅ BESTILLERKONTOR

 

E- læringskurs i 10 leksjoner (video) som tar for seg jobben som saksbehandler og leder på bestillerkontor.

Å jobbe på et bestillerkontor som saksbehandler eller leder er krevende. Det er høyt tempo, det er mye man skal kunne og utviklingen går fremover hele tiden. I dette kurset er målet å gi deg kunnskaper og verktøy til å stå i denne rollen på best mulig måte. Kurset er mye mer praktisk rettet en de fleste andre kurs. Her ser vi på praktiske eksempler i hverdagen og jobber med dem. Alt for mange saksbehandlingskurs er for teoretiske. Her er det mer balansert.

Målet med kurset er å:

 • Gjennomgå og holde deg oppdatert på aktuell juss for tjenestene
 • Vise hva som ikke er juridiske spørsmål, men faglige og etiske spørsmål
 • Vise forholdet mellom fag, juss og økonomi
 • Vise hva som kreves i alle saksbehandlingsfasene
  • utredning, vurdering, vedtak, iverksettelse og avslutning
 • Vise hvordan behandle klagesaker på en god måte
 • Vise hvordan endre på vedtak som allerede er fattet
 • Forklare hva samarbeidsplikten går ut på og hvordan ivareta den
 • Gjennomgå taushetsplikt
 • Vise hva det betyr at pasienter nå skal i stadig større grad bestemme selv
 • Vise hva som ligger i veiledningsplikt
 • Vise hva du kan kreve av dine samarbeidspartnere
 • Gjennomgå rett/ plikt til individuell plan og koordinator
 • Og mye mer…

Trykk på bildet nedenfor så får du tilgang til en gratis video som tar for seg arbeid på bestillerkontor og noen utrolige viktige sider av dette arbeidet.

Skjermbilde 2016-02-22 kl. 12.53.41
Kurs i saksbehandling på bestillerkontor

 

Problemet med alle kurs er at det er vanskelig å repetere innholdet. Du får èn sjanse, og så er du overlatt til deg selv og notatene dine. Vi vet at 90 % av det vi hører er glemt etter 30 minutter. Av den grunn er e- læring en fantastisk plattform for læring. I dette kurset i saksbehandling kan du repetere så mange ganger du vil.

Kurset inneholder følgende leksjoner:

 • Overordnet forvaltningsrett
 • Kontroll med forvaltningen
 • Saksbehandlingsfaser
 • Lovverk
 • Forsvarlighet, autonomi og omsorgsfullhet
 • Taushetsplikt
 • De ulike tjenestene vi tildeler
 • Etikk, moral og omsorgsfullhet
 • Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
 • Eksempler på vedtak, klagesaker og individuell plan

 

Bestill kurset her

Reklame